Tanečná pre deti

Tanečná príprava pre deti je určená pre deti od 5 rokov.
Tréningy prebiehajú 2 krát do týždňa vždy v pondelok a v stredu, počas celého školského roka ( viď rozvrh nižšie )

Cieľom tanečnej prípravy je naučiť deti uvedomovať si jednotlivé časti tela a jednotlivo ich aj používať. Tanečná výučba je zameraná na správne držanie tela, orientáciu v priestore, koordináciu pohybov, cítenie hudby a rytmu. Deti sa okrem iného učia pracovať v skupinách, vo dvojiciach, ale aj samostatne.

Pod vedením profesionálnej tanečníčky a skúsenej lektorky si deti prejdú spektrom tancov od základu baletu, cez prvky jazzu až po moderné tanečné štýly od základných krokov až po celé zostavy. Tanečné hodiny prebiehajú hravou formou.

Hodiny prebiehajú v tanečných priestoroch Tanečného Centra Záhoria v Stupave na Cementárenskej ulici.
Na prvých tréningoch, kým si dieťa zvykne, môžu byť rodič prítomný na hodine. Tréning trvá 60 minút a býva dva krát do týždňa. Úvodné dva tréningy sú skúšobné a po nich sa môžete záväzne rozhodnúť či dieťa bude aj ďalej pokračovať.

Rozvrh

deň/hodina 16:00 16:30 17:00 17:30
pondelok 16:00 - 17:00
Tanečná pre deti (1 skupina)
17:00 - 18:00
Tanečná pre deti (2 skupina)
streda 16:00 - 17:00
Tanečná pre deti (1 skupina)
17:00 - 18:00
Tanečná pre deti (2 skupina)
Tanečné centrum Záhoria - Cementárenská 1414/15

Čo je dôležité urobiť pred prvým tréningom?

>>Vyplniť online prihlášku<< a prihlásiť dieťa. My ho na základe veku zaradíme do tréningovej skupiny a zároveň vás budeme kontaktovať. Úvodné hodiny v školskom roku začínajú od 10.9.2018

Aké oblečenie deti potrebujú ?

Dievčatká: suknička alebo legíny, piškóty/ cvičky alebo tenisky, tričko/ body
Chlapci: tepláky alebo krátke nohavice, tenisky/cvičky, tričko

Aká je výška členského a ako sa členské platí?

Členské sa platí na účet - Pajštunáčik OZ
IBAN SK27 0200 0000 0037 0639 2353
Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa (napr. 10.7.2009 - napíšete ako 10072009 )
Do poznámky uvediete: ČLENSKÉ, celé meno dieťaťa, tréningovú skupinu: TANEČNÁ a obdobie úhrady (napr. sept-okt-nov 2017).

Členské môžete hradiť nasledovne:
MESAČNE: 30 €
3-MESAČNE: 84 € ( 28 € )
5 MESAČNE: 130 € ( 26 € )